HIP HOP CHOREO

Warsztat tańca

HIP HOP CHOREO

Hip-hop to szereg stylów tańca ulicznego wykonywanych głównie do muzyki hip-hopowej lub ewoluujących jako część kultury hip-hopowej. Jest pod wpływem szerokiej gamy stylów, które powstały w latach 70. i spopularyzowały zespoły taneczne w Stanach Zjednoczonych. Hip-hop choreo, czyli choreografia w stylu hip-hop, to dynamiczna i zorganizowana forma tańca, która łączy w sobie elementy różnych technik hip-hopowych w spójną sekwencję ruchów. W przeciwieństwie do freestyle'u, gdzie tancerze improwizują, w choreografii każdy ruch jest dokładnie zaplanowany i zsynchronizowany z muzyką. Mimo tego, tancerze nadal mają swobodę w interpretacji ruchów, dodając do nich swoje osobiste style i wyrazistość. To pozwala im na wyrażenie siebie w ramach określonego układu choreograficznego, co sprawia, że każde wykonanie jest unikalne i pełne energii. +++ Hip-hop is a range of street dance styles performed primarily to hip-hop music or evolving as part of hip-hop culture. It is influenced by a wide range of styles that originated in the 1970s and were popularised by dance groups in the United States. Hip-hop choreo, or choreography in the hip-hop style, is a dynamic and organised form of dance that combines elements of various hip-hop techniques into a coherent sequence of movements. Unlike freestyle, where dancers improvise, in choreography each movement is carefully planned and synchronised with the music. Despite this, dancers still have freedom to interpret the movements, adding their personal styles and expressiveness. This allows them to express themselves within a specific choreography, which makes each performance unique and full of energy. Video: https://www.instagram.com/p/CwsZDn9oHWy/?igsh=aXN2aTF1b29waXBj https://www.instagram.com/reel/CpiSV9Pjqnj/?igsh=MTN2a3k2eW0ybWxrcQ==

Terminy

 • 2024-08-17 17:30. Czas trwania: 75 min.
 • 2024-08-18 17:30. Czas trwania: 75 min.
 • 2024-08-19 17:30. Czas trwania: 75 min.
 • 2024-08-20 17:30. Czas trwania: 75 min.
 • 2024-08-21 17:30. Czas trwania: 75 min.
 • 2024-08-22 17:30. Czas trwania: 75 min.
 • 2024-08-23 17:30. Czas trwania: 75 min.
Pozostała ilość wolnych miejsc: 18

Prowadzący

Piotr Pi

Piotr Pi

Pierwsze taneczne kroki stawiał w 2008 roku w Poznańskim klubie Fresh. Swoją przygodę z tańcem rozpoczął doskonaląc swoje umiejętności w Hip Hopie i Lockingu, lecz po paru latach zdecydował się na pierwszy z tych dwóch. Jeden z głównych prekursorów, którzy wprowadzili na scenę street dance’ową w Polsce nowe nurty muzyczne, taneczne i stylistyczne do hip hop dance. Swój taniec opiera głównie na stylu, kreatywności i charakterze, które wypracowuje godzinami na jamach, zawodach i treningach. Wielokrotny reprezentant Polski na zawodach za granicą oraz organizator różnych wydarzeń tanecznych na terenie całego kraju. Sędziuje regularnie zawody w Polsce i za granicą, m. in. Tancbuda Challenge, World Of Dance, Wirująca Strefa, Street Meet, Make Noise Battle (Ukraine), Hip Hop Phingstcamp (Germany), Urban Styles, Rytm Ulicy. Na co dzień w Poznaniu Piotr prowadzi stacjonarne zajęcia w Point Dance Studio, Rampa Dance Studio, Born To Dance, Flow Station Studio i Boho Dance Studio. Reklamy, teledyski, projekty : tancerz na koncertach Amfisbeny na Openerze i Orange Warsaw Festival Teledysk Young Leosia - Szklanki Zaproszenie na Traktat Pokoleń jako najmłodszy reprezentant Old Generation Jedyny zaproszony Polak na Fair Play Dance Battle to beatbox Jego osiągnięcia to m. in.: Badvibes battle 2024 (Bangkok) - 2 miejsce Hip Hop Factor 2024 (Paryż) - 1 miejsce World Of Dance Poland 2023 - 1 miejsce Wirująca Strefa 2023 - 1 miejsce World of Dance Poland 2022 - top 4 Red Bull Bc One Cypher 2021 - 2 miejsce Rytm Ulicy 2021 - 1 miejsce Pop City (London) 2020 - top 8 Facebook: https://www.facebook.com/Pitorek Instagram: https://www.instagram.com/pitoreeek?igsh=MTZ0bW4xNGxoNXhoNA%3D%3D +++ He took his first dance steps in 2008 in the Fresh club in Poznań. He started his adventure with dancing by improving his skills in Hip Hop and Locking, but after a few years he decided to choose the first of the two. One of the main precursors who introduced new musical, dance and stylistic trends in hip hop dance to the street dance scene in Poland. His dancing is based mainly on style, creativity and character, which he develops for hours at jams, competitions and training. He has represented Poland many times in competitions abroad and organised various dance events throughout the country. He regularly judges competitions in Poland and abroad, including: Tancbuda Challenge, World Of Dance, Wirująca Strefa, Street Meet, Make Noise Battle (Ukraine), Hip Hop Phingstcamp (Germany), Urban Styles, Rytm Ulicy. On a daily basis in Poznań, Piotr gives classes at Point Dance Studio, Rampa Dance Studio, Born To Dance, Flow Station Studio and Boho Dance Studio. Advertisements, music videos, projects: dancer at Amfisbena concerts at Opener and Orange Warsaw Festival Young Leosia music video - Szklanki Invitation to the Treaty of Generations as the youngest representative of the Old Generation The only Pole invited to Fair Play Dance Battle to beatbox His achievements include: Badvibes battle 2024 (Bangkok) - 2nd place Hip Hop Factor 2024 (Paris) - 1st place World Of Dance Poland 2023 - 1st place Wirująca Strefa 2023 - 1st place World of Dance Poland 2022 - top 4 Red Bull Bc One Cypher 2021 - 2nd place Rytm Ulicy 2021 - 1st place Pop City (London) 2020 - top 8 Facebook: https://www.facebook.com/Pitorek Instagram: https://www.instagram.com/pitoreeek?igsh=MTZ0bW4xNGxoNXhoNA%3D%3D

Miejsce warsztatów

 • Park Rekreacyjno Sportowy FairPlayce
  61-607 Poznań
  ul. Bożydara 10

Weź udział w warsztatach, zapisz się już teraz

Liczba miejsca ograniczona, pod uwagę brana jest kolejność zapisów

Miejsce warsztatów

Park Rekreacyjno Sportowy FairPlayce
ul. Bożydara 10
61-607 Poznań

Termin warsztatów

od 17.08.2024 (sobota)
do 23.08.2024 (piątek)

Kontakt

Telefon:
691729190
Email:
kontakt@dancingpoznan.pl