HIGH HEELS BEG

Warsztat tańca
HIGH HEELS BEG

HIGH HEELS BEG (Beginners)

HIGH HEELS "CELEBRACJA KOBIECOŚCI" To niezwykły styl tańca, który króluje na parkietach na całym świecie. Właśnie na tych zajęciach pozyskasz umiejętność swobodnego poruszania się w szpilkach na co dzień. Nauczysz się także wielu zmysłowych i kobiecych ruchów oraz choreografii. W trakcie praktyki tego stylu zyskasz większą pewność siebie oraz staniesz się bardziej świadoma własnego ciała. Dodatkowo wzmocnisz mięśnie brzucha, ud oraz pośladków. Na warsztatach będziesz mieć okazję, aby pracować nad techniką i doskonalić ją krok po kroku. Będzie kobieco, lekko i świadomie… Nasze spotkanie będzie czymś więcej niż tylko spotkaniem z warsztatem tanecznym. Zajęcia High Heels w wykonaniu Patryka mają charakter terapeutyczny co jest poparte jego doświadczeniem jako psychologa/choreo-terapeuty. Bardzo głęboko zanurzymy się w swoich doświadczeniach i emocjach. HIGH HEELS BEGINNERS Kiedy ostatni raz ktoś zachęcał cię do popełniania błędów, odkrywania i eksperymentowania? Do spróbowania czegoś nowego, nawet jeśli to nie zadziała? Na tych warsztatach każdy jest mile widziany, bez względu na to, ile ma już wiedzy gdyż jest to kurs zaprojektowany jako wprowadzenie do techniki obcasów. Będziemy pracować nad techniką i doskonalić ją krok po kroku, a wszystko w stylu slow & sexy. To moment, gdy będziesz mogła dać sobie i swojemu ciału to, na co na co dzień nie masz czasu. Zadbaj o siebie, poczuj się dobrze na szpilkach. Poczuj swoje ciało i słuchaj swojego wewnętrznego, kobiecego głosu. Będziemy uczyć się chodzić i czuć się dobrze we własnej skórze, a wszystkiemu będzie towarzyszyła super muzyka. Wyjdź ze swojej strefy komfortu i poczuj się bezpiecznie na wysokich obcasach! HIGH HEELS "CELEBRATION OF FEMININITY" This is an extraordinary dance style that dominates dance floors all over the world. During these classes, you will learn how to move freely in high heels every day. You will also learn many sensual and feminine movements and choreography. As you practice this style, you will gain more self-confidence and become more aware of your body. Additionally, you will strengthen the muscles of the abdomen, thighs and buttocks. During the workshops you will have the opportunity to work on your technique and improve it step by step. It will be feminine, light and conscious... Our meeting will be more than just a meeting with a dance workshop. Patryk's High Heels classes are therapeutic in nature, which is supported by his experience as a psychologist/choreo-therapist. We will immerse ourselves very deeply in our experiences and emotions. HIGH HEELS BEGINNERS When was the last time someone encouraged you to make mistakes, explore and experiment? To try something new, even if it doesn't work? Everyone is welcome at these workshops, no matter how much knowledge they already have as this is a course designed as an introduction to heel technique. We will work on the technique and improve it step by step, all in a slow & sexy style. This is the moment when you will be able to give yourself and your body what you don't usually have time for. Take care of yourself, feel good in high heels. Feel your body and listen to your inner, feminine voice. We will learn to walk and feel good in our own skin, and everything will be accompanied by great music. Get out of your comfort zone and feel safe in high heels!VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=RMFZmRJUPqs https://www.youtube.com/watch?v=bN97HabwtbQ https://youtube.com/watch?v=bBpxWh2bBMA https://www.youtube.com/watch?v=VW-x4m17wn0&t=2s

Terminy

 • 2024-08-17 17:30. Czas trwania: 75 min.
 • 2024-08-18 17:30. Czas trwania: 75 min.
 • 2024-08-19 17:30. Czas trwania: 75 min.
 • 2024-08-20 17:30. Czas trwania: 75 min.
 • 2024-08-21 17:30. Czas trwania: 75 min.
 • 2024-08-22 17:30. Czas trwania: 75 min.
 • 2024-08-23 17:30. Czas trwania: 75 min.
Pozostała ilość wolnych miejsc: 14

Prowadzący

Patryk Rożniecki

Patryk Rożniecki

Choreograf, tancerz i nauczyciel. Tańczy od dziecka. Systematycznie zdobywał doświadczenie taneczne w szkołach tańca na całym świecie, głównie w Los Angeles, Kopenhadze, Paryżu i Londynie. Finalista drugiej edycji You Can Dance "Po prostu tańcz" która dała mu szansę na pracę z gwiazdami europejskiej sceny muzycznej oraz przetestowanie swoich umiejętności tanecznych w teatrze, gdzie brał udział w takich spektaklach, jak m.in; „Upiór w operze”, „La Cage aux Folles” czy „Chopin musi umrzeć”. Ostatnie kilka lat swojej pracy poświęcił propagowaniu stylu jakim jest High Heels i stał się jego prekursorem w Polsce. Bardzo intensywnie warsztatuje i dzieli się swoją pasją ze studentami z całego świata między innymi w Australii, Niemczech oraz na Islandii, gdzie regularnie uczy. Współpracuje również z artystami oraz bierze udział w produkcji programu Top Model jako trener na wysokich obcasach. Jest charyzmatyczny, pełen emocji i dba o autentyczną ekspresję w tańcu. Jego zajęcia to nie tylko nauka choreografii a przede wszystkim laboratorium kobiecości. To warsztat bycia sobą i samoakceptacji, przytulenia swoich atrybutów i wykorzystania ich. Dance Showreel: https://www.youtube.com/watch?v=Dp4GkVJLKy0 Facebook Fan Page: www.facebook.com/patryk.rozniecki.fan.page Instagram: www.instagram.com/patryk_rozniecki YouTube: www.youtube.com/channel/UCvOihmv5TORv6on04LsZkHw +++ Choreographer, dancer and teacher. He has been dancing since childhood. He systematically gained dance experience at dance schools around the world, mainly in Los Angeles, Copenhagen, Paris and London. Finalist of the second edition of You Can Dance "Just dance", which gave him the opportunity to work with stars of the European music scene and test his dancing skills in the theater, where he took part in such performances as, among others: "The Phantom of the Opera", "La Cage aux Folles" or "Chopin Must Die". He has devoted the last few years of his work to promoting the High Heels style and became its precursor in Poland. He organises workshops very intensively and shares his passion with students from all over the world, including Australia, Germany and Iceland, where he teaches regularly. He also cooperates with artists and takes part in the production of the Top Model program as a high-heels trainer. He is charismatic, full of emotions and cares about the authentic expression in dance. His classes are not only about learning choreography but, above all, a femininity laboratory. It is a workshop on being yourself and self-acceptance, embracing your attributes and using them. Dance Showreel: https://www.youtube.com/watch?v=Dp4GkVJLKy0 Facebook Fan Page: www.facebook.com/patryk.rozniecki.fan.page Instagram: www.instagram.com/patryk_rozniecki YouTube: www.youtube.com/channel/UCvOihmv5TORv6on04LsZkHw

Miejsce warsztatów

 • Park Rekreacyjno Sportowy FairPlayce
  61-607 Poznań
  ul. Bożydara 10

Weź udział w warsztatach, zapisz się już teraz

Liczba miejsca ograniczona, pod uwagę brana jest kolejność zapisów

Miejsce warsztatów

Park Rekreacyjno Sportowy FairPlayce
ul. Bożydara 10
61-607 Poznań

Termin warsztatów

od 17.08.2024 (sobota)
do 23.08.2024 (piątek)

Kontakt

Telefon:
691729190
Email:
kontakt@dancingpoznan.pl