GAGA/DANCERS

Warsztat tańca
GAGA/DANCERS

GAGA/DANCERS ( powyżej 16 roku.)

Gaga dancers zbudowane są na tej samej strukturze jak zajęcia Gaga people, jednak różnią się specyficzną terminologią i zadaniami, które są częścią wiedzy i umiejętności potrzebnych dla tancerzy. Nakładanie na siebie warstw ruchów znajomych dla tancerzy wraz z zadaniami Gaga, mają na celu sprowokować świeże wyzwania. Podczas trwania zajęć nauczyciel zachęca tancerzy do odwiedzenia nieznanych miejsc w ciele, jak również nowych sposobów poruszania się. Gaga dancers pogłębia fizyczne możliwości tancerzy, poszerza paletę dostępnych im opcji poruszania się, poprawia zdolność modulowania energii i angażuje ich “explosive power” oraz wzbogaca jakości ruchowe tancerzy o szeroką gamę tekstur. UWAGA!!! Zajęcia trwają 60 minut. Wiek uczestników powyżej 16 roku życia. Po zamknięciu drzwi nie ma możliwości wejścia na zajęcia, wymagana jest punktualność. +++ Gaga dancers are built on the same structure as Gaga people classes, but they differ in specific terminology and tasks that are part of the knowledge and skills needed for dancers. Layering familiar moves for dancers along with Gaga tasks are designed to provoke fresh challenges. During the classes, the teacher encourages the dancers to visit unknown places in the body, as well as new ways of moving. Gaga dancers deepens the physical capabilities of dancers, expands the range of movement options available to them, improves the ability to modulate energy, engages their "explosive power", and enriches the dancers' movement qualities with a wide range of textures. ATTENTION!!! Classes last 60 minutes. The age of participants is over 16 years of age. Once the door is closed, it is not possible to enter the class, punctuality is required.

Terminy

 • 2024-08-17 14:30. Czas trwania: 75 min.
 • 2024-08-18 14:30. Czas trwania: 75 min.
 • 2024-08-19 14:30. Czas trwania: 75 min.
 • 2024-08-20 14:30. Czas trwania: 75 min.
 • 2024-08-21 14:30. Czas trwania: 75 min.
 • 2024-08-22 14:30. Czas trwania: 75 min.
Pozostała ilość wolnych miejsc: 15

Prowadzący

Gosia Mielech

Gosia Mielech

Gosia Mielech to niezwykle wszechstronna artystka – tancerka, choreografka, nauczycielka Gaga, pedagożka tańca oraz założycielka projektu artystycznego DanceLab. Przez lata istnienia DanceLab stworzyła choreografie solowe i wyreżyserowała spektakle dla Teatrów Tańca. Jej działalność artystyczna nie zna granic geograficznych – prowadzi warsztaty oraz prezentuje swoje spektakle na całym świecie, w takich miejscach jak Nowa Zelandia, Niemcy, Szwecja, Norwegia, Bruksela, Polska, Szkocja, Francja, Austria, Tajlandia, Indonezja, Singapur, Sri Lanka, Indie, Izrael, Francja i Anglia. Współpraca z renomowanymi twórcami stanowi istotną część jej kariery. Gosia miała przyjemność współpracować z takimi osobowościami jak Ohad Naharin, Uri Ivgi & Johan Greben, Yossi Berg, Jacek Przybyłowicz, Yoshifumi Inao, Ewa Wycichowska oraz Gunhild Bjørnsgaard. Jej talent został uhonorowany wieloma prestiżowymi nagrodami, w tym Medalem Młodej Sztuki w kategorii Taniec oraz nagrodą „Najbardziej abstrakcyjna idea” podczas Festiwalu Licht.blicke w Norymberdze. Gosia jest również twórczynią GoPiYoga – autorskiej formy ruchu, która przemawia zarówno do tancerzy, jak i osób spoza świata tańca. Więcej informacji o jej pracy można znaleźć na stronie internetowej www.gosiamielech.com. Instagram: https://www.instagram.com/gosiagoshgosh?igsh=MXVna2ptNGwxZ2I2Nw== Facebook: https://www.facebook.com/gosia.mielech.7 +++ Gosia Mielech is an extremely versatile artist - dancer, choreographer, Gaga teacher, dance teacher and founder of the DanceLab artistic project. Over the years of DanceLab's existence, she has created solo choreographies and directed performances for Dance Theaters. Her artistic activity knows no geographical boundaries - she conducts workshops and presents her performances all over the world, in places such as New Zealand, Germany, Sweden, Norway, Brussels, Poland, Scotland, France, Austria, Thailand, Indonesia, Singapore, Sri Lanka, India, Israel, France and England. Collaboration with renowned creators is an important part of her career. Gosia has had the pleasure of working with such personalities as Ohad Naharin, Uri Ivgi & Johan Greben, Yossi Berg, Jacek Przybyłowicz, Yoshifumi Inao, Ewa Wycichowska and Gunhild Bjørnsgaard. Her talent has been honoured with many prestigious awards, including the Medal of Young Art in the Dance category and the "Most abstract idea" award at the Licht.blicke Festival in Nuremberg. Gosia is also the creator of GoPiYoga - an original form of movement that appeals to both dancers and people from outside the world of dance. More information about her work can be found at www.gosiamielech.com. Instagram: https://www.instagram.com/gosiagoshgosh?igsh=MXVna2ptNGwxZ2I2Nw== Facebook: https://www.facebook.com/gosia.mielech.7

Miejsce warsztatów

 • Park Rekreacyjno Sportowy FairPlayce
  61-607 Poznań
  ul. Bożydara 10

Weź udział w warsztatach, zapisz się już teraz

Liczba miejsca ograniczona, pod uwagę brana jest kolejność zapisów

Miejsce warsztatów

Park Rekreacyjno Sportowy FairPlayce
ul. Bożydara 10
61-607 Poznań

Termin warsztatów

od 17.08.2024 (sobota)
do 23.08.2024 (piątek)

Kontakt

Telefon:
691729190
Email:
kontakt@dancingpoznan.pl