FLOORWORK

Warsztat tańca

FLOORWORK

Zajęcia floorwork zmieniają relację ciała z grawitacją i wymagają od tancerzy poruszania się między wyższymi a niższymi poziomami. Zwiększa to ruchomość kręgosłupa dla osiągnięcia płynności ruchu i poprawia jakość wykonania. Floorwork jest wykonywany płynnie, z rozluźnionym ciałem, wykorzystując kinestetykę podłogi. Technika jest kluczowa dla zrozumienia izolacji poszczególnych części ciała, tworzenia silnego centrum, miękkiego poruszania się w przestrzeni, zwiększenia prędkości i odnalezienia osobistego flow. +++ Floorwork class changes the body's relationship with gravity and requires dancers to navigate between higher and lower levels. It increases spine mobility for fluid motion and improves the quality of the movement. Floorwork is executed smoothly with a relaxed body by using the kinesthetic feedback provided by the floor. The technique is key to understanding the isolation of parts of the body, creating a strong center, moving softly in space, increasing speed and finding the personal flow.

Terminy

 • 2024-08-17 16:00. Czas trwania: 75 min.
 • 2024-08-18 16:00. Czas trwania: 75 min.
 • 2024-08-19 16:00. Czas trwania: 75 min.
 • 2024-08-20 16:00. Czas trwania: 75 min.
 • 2024-08-21 16:00. Czas trwania: 75 min.
 • 2024-08-22 16:00. Czas trwania: 75 min.
 • 2024-08-23 16:00. Czas trwania: 75 min.
Pozostała ilość wolnych miejsc: 11

Prowadzący

Nikos Kalivas

Nikos Kalivas

Nikos Kalivas to grecki tancerz, choreograf i nauczyciel urodzony w 1988 roku. Od 2014 roku uczy tańca współczesnego i improwizacji w profesjonalnych szkołach tanecznych i studiach w Grecji i Europie. Jako tancerz współpracował z choreografami takimi jak Annie Vigier, Frank Apertet (Documenta14), Antigoni Gira, Betty Dramisioti, Xaris Mandafounis, Giannis Antoniou, Patritsia Apergi, Konstantinos Rigos, Leyya Mona Taiwil, Xaris Kousios, Persa Stamatopoulou, Babis Alexiadis, Hikaru Fuji, Choreftes Dance company, Sofia Mavragani i inni. Jako choreograf współpracował m.in. z Biennale w Monachium, Centrum Kultury Onassis, Grecką Operą Narodową, Uferstudios, Fundacją S. Niarchos w Atenach i Berlinie. Został wybrany przez zespół Artworks we współpracy z Fundacją S. Niarchos na stypendium, dzięki któremu mógł prowadzić własne badania w dziedzinie choreografii i techniki tańca współczesnego w latach 2019-2021. W latach 2021-2024 współpracował z zespołem Luna Park w ramach międzynarodowego programu wymiany "Jak tańczyć w czasach kryzysu?", jako lider kursu i choreograf z różnymi tancerzami z Berlina, Grecji, Francji i Egiptu. W 2023 roku stworzył choreografię ALZHEIMAT we współpracy z Kosmasem Kosmolopoulosem i Ronem Rosenbergiem (Berlin). Instagram: https://www.instagram.com/kalivas.nikos?igsh=MXRnZmJkcTVsNXhvaA%3D%3D Video: https://www.instagram.com/p/CtbUIEHrxQc/?igsh=MW52azB4MDd5ZDJhMg== https://www.instagram.com/reel/C5CBYqdLV42/?igsh=aTJkOW1hM2V2cGli +++ Nikos Kalivas is a Greek dancer, choreographer and teacher born in 1988. He has been teaching contemporary dance and improvisation at professional dance schools and studios in Greece and Europe since 2014. As a dancer, he has worked with choreographers such as Annie Vigier, Frank Apertet (Documenta14), Antigoni Gira, Betty Dramisioti, Xaris Mandafounis, Giannis Antoniou, Patritsia Apergi, Konstantinos Rigos, Leyya Mona Taiwil, Xaris Kousios, Persa Stamatopoulou, Babis Alexiadis, Hikaru Fuji, Choreftes Dance company, Sofia Mavragani and more. As a choreographer, he has collaborated with, among others, Munich Biennale, Onassis Culture Center, Greek National Opera, Uferstudios, S.Niarchos Foundation in Athens and Berlin. He was selected from the Artworks team in collaboration with S.Niarchos foundation to get a fellowship and have the opportunity to make his personal research in choreography and contemporary dance technique between 2019-2021. In 2021-2024 he collaborated with the Luna Park team as part of the international exchange program "How to dance in times of crisis?", in Berlin as course leader and choreographer with various dancers from Berlin, Greece, France and Egypt. In 2023 he choreographed ALZHEIMAT in collaboration with Kosmas Kosmolopoulos and Ron Rosenberg (Berlin). Instagram: https://www.instagram.com/kalivas.nikos?igsh=MXRnZmJkcTVsNXhvaA%3D%3D Video: https://www.instagram.com/p/CtbUIEHrxQc/?igsh=MW52azB4MDd5ZDJhMg== https://www.instagram.com/reel/C5CBYqdLV42/?igsh=aTJkOW1hM2V2cGli

Miejsce warsztatów

 • Park Rekreacyjno Sportowy FairPlayce
  61-607 Poznań
  ul. Bożydara 10

Weź udział w warsztatach, zapisz się już teraz

Liczba miejsca ograniczona, pod uwagę brana jest kolejność zapisów

Miejsce warsztatów

Park Rekreacyjno Sportowy FairPlayce
ul. Bożydara 10
61-607 Poznań

Termin warsztatów

od 17.08.2024 (sobota)
do 23.08.2024 (piątek)

Kontakt

Telefon:
691729190
Email:
kontakt@dancingpoznan.pl