CUMBIA

Warsztat tańca

CUMBIA

Cumbia to kolumbijski taniec ludowy, który łączy w sobie elementy trzech kultur współistniejących na terenie Kolumbii: indiańskiej, europejskiej i afrykańskiej. Afrykańskie wpływy są widoczne w rytmice wyznaczonej przez bębny (duży bęben la tambora, tambor llamador zwany też tambor macho, tambor alegre zwany też tambor hembra), instrumenty melodyczne (gaita, flauta de milo lub maracón - kolumbijska odmiana marakasów wykonanych z łupiny totumy) lub inny instrument potrząsany (np. guache związane z kulturą indiańską). Wpływy hiszpańskie widoczne są w strojach i śpiewach. Typowa cumbia jest elementem folkloru niektórych krajów Ameryki Południowej (Argentyna, Urugwaj, Chile) a także Panama, Meksyk. Cumbia ma obecnie również nowe, zmienione, lekko przyspieszone, dyskotekowe wersje, np. cumbia villera. Taniec cumbii charakteryzuje się prostymi, naturalnymi ruchami, które naśladują rytmy natury, a także opowiada historię uwodzenia i wyrażania miłości. Kroki są zwykle krótkie, co wpływa na płynne ruchy bioder, i składają się z ruchów nóg połączonych z "faldeo", czyli pracą rąk ze spódnicami, stwarzając piękne figury i obroty. Melodie są radosne i rytmiczne, co odzwierciedla swobodny charakter tańca. Taniec ten jest nie tylko wyrazem kulturowym, ale także sposobem na celebrowanie i zachowywanie tradycji. Zajęcia przeznaczone głównie dla kobiet, prosimy przygotować długie, szerokie spódnice. Video: https://www.youtube.com/watch?v=HN1PHJE1ZFE +++ Cumbia is a Colombian folk dance that combines elements of three cultures coexisting in Colombia: Indian, European and African. African influences are visible in the rhythms determined by drums (large drum la tambora, tambor llamador also called tambor macho, tambor alegre also called tambor hembra), melodic instruments (gaita, flauta de milo or maracón - a Colombian variety of maracas made from totuma shell) or another shaken instrument (e.g. guache associated with Indian culture). Spanish influences are visible in the costumes and songs. Typical cumbia is an element of the folklore of some South American countries (Argentina, Uruguay, Chile) as well as Panama and Mexico. Cumbia currently also has new, changed, slightly accelerated, disco versions, e.g. cumbia villera. Cumbia dance is characterised by simple, natural movements that mimic the rhythms of nature, and it tells a story of seduction and the expression of love. The steps are usually short, which affects the smooth movements of the hips, and consist of leg movements combined with "faldeo", i.e. work of hands with skirts, creating beautiful figures and turns. The melodies are joyful and rhythmic, reflecting the free nature of the dance. This dance is not only a cultural expression, but also a way to celebrate and preserve traditions. The classes are intended mainly for women, please prepare long, wide skirts. Video: https://www.youtube.com/watch?v=HN1PHJE1ZFE

Terminy

 • 2024-08-17 19:00. Czas trwania: 75 min.
 • 2024-08-18 19:00. Czas trwania: 75 min.
 • 2024-08-19 19:00. Czas trwania: 75 min.
 • 2024-08-20 19:00. Czas trwania: 75 min.
 • 2024-08-21 19:00. Czas trwania: 75 min.
 • 2024-08-22 19:00. Czas trwania: 75 min.
 • 2024-08-23 19:00. Czas trwania: 75 min.
Pozostała ilość wolnych miejsc: 17

Miejsce warsztatów

 • Park Rekreacyjno Sportowy FairPlayce
  61-607 Poznań
  ul. Bożydara 10

Weź udział w warsztatach, zapisz się już teraz

Liczba miejsca ograniczona, pod uwagę brana jest kolejność zapisów

Miejsce warsztatów

Park Rekreacyjno Sportowy FairPlayce
ul. Bożydara 10
61-607 Poznań

Termin warsztatów

od 17.08.2024 (sobota)
do 23.08.2024 (piątek)

Kontakt

Telefon:
691729190
Email:
kontakt@dancingpoznan.pl