CUBAN CONTEMPORARY DANCE

Warsztat tańca

CUBAN CONTEMPORARY DANCE (Intermediate/Advanced)

To kombinacja różnych technik tańca współczesnego takich jak: Graham, Sokolov, Ailey czy innych pionierów tańca współczesnego z baletem, a to wszystko w połączeniu z kulturą afrokubańską, która narzuca swoisty rodzaj ruchu, często opisywany w kategorii ruchu sensualnego. Na zajęciach wymagana jest znajomość minimum podstaw baletu. +++ It is a combination of various contemporary dance techniques such as Graham, Sokolov, Ailey and other pioneers of contemporary dance with ballet, all combined with Afro-Cuban culture, which imposes a specific type of movement, often described in the category of sensual movement. The classes require the knowledge of at least the basics of ballet. Video: https://www.instagram.com/reel/C625qQ0ow7A/?igsh=ODFhZHpnZzQ1cmc1

Terminy

 • 2024-08-17 14:30. Czas trwania: 75 min.
 • 2024-08-18 14:30. Czas trwania: 75 min.
 • 2024-08-19 14:30. Czas trwania: 75 min.
 • 2024-08-20 14:30. Czas trwania: 75 min.
 • 2024-08-21 14:30. Czas trwania: 75 min.
 • 2024-08-22 14:30. Czas trwania: 75 min.
 • 2024-08-23 14:30. Czas trwania: 75 min.
Pozostała ilość wolnych miejsc: 15

Prowadzący

Alfredo Garcia Gonzalez

Alfredo Garcia Gonzalez

Tancerz specjalizujący się w tańcu klasycznym, współczesnym i Afro-Cuban dance. Uczył się na EVA Escuela Vocational de Arte i ENA Escuela Nacional de Arte na Kubie oraz Performance Year Art & Coaching AG w Szwajcarii. Profesjonalne doświadczenie taneczne zdobywał jako solista m.in. w Conjunto Folklorico Nacional de Cuba, Compagnia Zappala Danza we Włoszech, Cinevox Junior Dance Company w Szwajcarii, Ballet Theater Augsburg w Niemczech, Staatstheater Braunschweig, Staatstheater Saarbrucken - Donlon Dance Company oraz SiWiC 6th International Coaching Project, SiWiC 7th International Coaching Project w Szwajcarii i BJM Danse Montreal. Aktualnie przekazuje swoją wiedzę jako nauczyciel w różnych miastach Szwajcarii, Niemiec i Polski oraz warsztatowo w Szwecji, Belgii, Serbii, Słowenii, Grecji, Kanadzie, Francji, Finlandii a także na Węgrzech i Cyprze. Ponadto jest obecnie nauczycielem tańca klasycznego na kierunku Taniec w Kulturze Fizycznej w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. W Poznaniu wraz z żoną prowadzi szkołę tańca CoDanza, gdzie uczy Afro-cubany. +++ Dancer specializing in classical, contemporary and Afro-Cuban dance. He studied at EVA Escuela Vocational de Arte and ENA Escuela Nacional de Arte in Cuba and Performance Year Art & Coaching AG in Switzerland. He gained professional dancing experience as a soloist, among others, in Conjunto Folklorico Nacional de Cuba, Compagnia Zappala Danza in Italy, Cinevox Junior Dance Company in Switzerland, Ballet Theater Augsburg in Germany, Staatstheater Braunschweig, Staatstheater Saarbrucken - Donlon Dance Company and SiWiC 6th International Coaching Project, SiWiC 7th International Coaching Project in Switzerland and BJM Danse Montreal. Currently, he shares his knowledge as a teacher in various cities of Switzerland, Germany and Poland, and in workshops in Sweden, Belgium, Serbia, Slovenia, Greece, Canada, France, Finland and also in Hungary and Cyprus. Additionally, he is currently a classical dance teacher in the field of Dance in Physical Culture at the University of Physical Education in Poznań. In Poznań, together with his wife, he runs the CoDanza dance school, where he teaches Afro-cubana. Instagram: https://www.instagram.com/alfredogarcia_afrocubanonline?igsh=MWIyMXdjam51c3Bocg==

Miejsce warsztatów

 • Park Rekreacyjno Sportowy FairPlayce
  61-607 Poznań
  ul. Bożydara 10

Weź udział w warsztatach, zapisz się już teraz

Liczba miejsca ograniczona, pod uwagę brana jest kolejność zapisów

Miejsce warsztatów

Park Rekreacyjno Sportowy FairPlayce
ul. Bożydara 10
61-607 Poznań

Termin warsztatów

od 17.08.2024 (sobota)
do 23.08.2024 (piątek)

Kontakt

Telefon:
691729190
Email:
kontakt@dancingpoznan.pl