AFROWLESS

Warsztat tańca
AFROWLESS

AFROWLESS

AFROWLESS (Afro Heels) To jedyne takie zajęcia dla kobiecej energii, łączące elementy afrykańskich stylów tanecznych i high heels skupiające się nie tylko na tańcu, ale i na ćwiczeniach duchowych. To również pierwsze Afro Heels w Polsce! W programie Afrowless ruszamy nie tylko ciało, ale i duszę, w której wszystko się zaczyna. Kochamy się bezwarunkowo i budzimy swoje wewnętrzne boginie, odkrywając nasze nie tylko taneczne supermoce, ale także pokazując, że women empowerment to nie tylko puste hasło. Dlaczego Afrowless? 1. AFRO = muzyka z różnych zakątków Afryki, do której rozgrzewamy swoje ciało, tak, aby przede wszystkim nasze klatki piersiowe i biodra otworzyły się i były gotowe do dalszej pracy. Do piosenek z gatunku afrobeats tańczymy również kobiece choreografie. Nie mylcie jednak nazwy z zajęciami Afro Fusion! Bowiem... 2. FLAWLESS = to druga część nazwy reprezentująca sposób, w jaki chcemy się czuć (tak, jak budzi się Beyoncé w jednej z piosenek) podczas zajęć i na co dzień! Perfekcyjnie nieperfekcyjne, kochające siebie w pełni i umacniające tę miłość poprzez taniec, tak, aby obudzić w sobie boginię, wykorzystać swój potencjał taneczny i iść przez życie z pewnością siebie, inspirując i wspierając inne kobiety. Tę część nazwy reprezentuje też technika High Heels i Sexy Dance, czyli druga część zajęć, skupiona na sensualnych kobiecych ruchach i liniach, dzięki którym odkrywamy swoją zmysłową naturę. Afrowless to więc całe cielesno-duchowe doznanie, które pomoże Wam poczuć się FLAWLESS. Afrowless wyróżnia również koło WOMEN EMPOWERMENT, w którym inspirujemy się sobą nawzajem, wspólnie celebrujemy nasze sukcesy, śmiejemy się i płaczemy. Jeśli chcemy, mówimy, jeśli potrzebujemy - obserwujemy, a przede wszystkim doświadczamy prawdziwego women empowerment pokazując, że w kobiecie jest siła! Na zajęciach możecie tańczyć w szpilkach, wygodnych adidasach lub boso - obuwie zawsze jest opcjonalne, natomiast otwarta głowa i pozytywne nastawienie zawsze wymagane. Przy wyborze szpilek, prosimy zakupić ochraniacze na obcasy (w Poznaniu dostępne np. w sklepie Puenta https://puentasklep.pl/produkt/ochraniacze-na-obcasy/). Facebook: https://www.facebook.com/manuelafrowless Instagram: https://www.instagram.com/afrowless?igsh=MWZzZmc3ajlzZGdkcQ== Video: https://www.youtube.com/watch?v=Y1ny8DUtX1I&t=25s +++ These are the only classes for women's energy, combining elements of African dance styles and high heels, focusing not only on dance, but also on spiritual exercises. This is also the first Afro Heels in Poland! In the Afrowless program, we move not only the body, but also the soul, where everything begins. We love each other unconditionally and awaken our inner goddesses, discovering not only our dance superpowers, but also showing that women empowerment is not just an empty slogan. Why Afrowless? 1. AFRO = music from various parts of Africa to which we warm up our body so that, above all, our chests and hips open and are ready for further work. We also dance female choreographies to Afrobeats songs. However, don't confuse the name with Afro Fusion classes! Because... 2. FLAWLESS = this is the second part of the name representing the way we want to feel (like Beyoncé when she wakes up in one of her songs) during the classes and in everyday life! Perfectly imperfect, loving ourselves fully and strengthening this love through dance, so as to awaken the goddess within, use our dancing potential and go through life with self-confidence, inspiring and supporting other women. This part of the name is also represented by the High Heels and Sexy Dance techniques, i.e. the second part of the classes, focused on sensual female movements and lines, thanks to which we discover our sensual nature. Afrowless is, therefore, a whole body-spiritual experience that will help you feel FLAWLESS. What also distinguishes Afrowless is the WOMEN EMPOWERMENT circle, in which we inspire each other, celebrate our successes together, laugh and cry. If we want, we speak out, if we need - we observe, and above all, we experience real women empowerment, showing that there is strength in women! During the classes, you can dance in high heels, comfortable sneakers or barefoot - footwear is always optional, but an open mind and a positive attitude are always required. When choosing high heels, please purchase heel protectors (available in Poznań, e.g. in the Puenta store https://puentasklep.pl/produkt/ochraniacze-na-obcasy/). Facebook: https://www.facebook.com/manuelafrowless Instagram: https://www.instagram.com/afrowless?igsh=MWZzZmc3ajlzZGdkcQ== Video: https://www.youtube.com/watch?v=Y1ny8DUtX1I&t=25s

Terminy

 • 2024-08-17 13:00. Czas trwania: 75 min.
 • 2024-08-18 13:00. Czas trwania: 75 min.
 • 2024-08-19 13:00. Czas trwania: 75 min.
 • 2024-08-20 13:00. Czas trwania: 75 min.
 • 2024-08-21 13:00. Czas trwania: 75 min.
 • 2024-08-22 13:00. Czas trwania: 75 min.
 • 2024-08-23 13:00. Czas trwania: 75 min.
Pozostała ilość wolnych miejsc: 17

Prowadzący

Manuela Marsal Cabitango

Manuela Marsal Cabitango

Międzynarodowa instruktorka tańca, choreografka i aktorka reklamowa z Angoli i Polski, od dekady nauczająca na największych festiwalach i warsztatach tanecznych na całym świecie - USA, Australia, Portugalia, Włochy, Francja, Finlandia i wiele innych. Organizatorka African Street Dance Workshop i założycielka Afrowless. Jedna z prekursorek afrykańskich stylów tanecznych w Polsce. Półfinalistka i jedna z choreografek pokazu półfinałowego w programie "Mam Talent" wraz z grupą Mulemba. Regularnie współpracuje z największymi artystami i markami na całym świecie. Na swoim koncie ma trasę koncertową z Blayą podczas Meo Sudoeste w Portugalii czy Young Leosią w Polsce, stworzenie choreografii i wystąpienie w teledysku m.in. Mallu Magalhães, Kaysha, Djodje, Kady, Pupilos do Kuduro, SwckerBoyz, F.A. Musiq, Lua Preta; projekty i występy na żywo z Brazza Fit w Portugalii, w Polsce z Patricią Kazadi, podczas Sylwestra TVN oraz niezliczoną ilość spotów telewizyjnych i kampanii reklamowych dla m.in. RTP África, Air Wick, Galaxy UK, 7 Days & Molto, Intermarché Portugal, Eobuwie, Sumol, TTV, a także występ w serialu TVP1 "Osiecka". Na swoich zajęciach Manuela tworzy safe space - bezpieczną przestrzeń do rozwoju dla każdej osoby. Kładzie nacisk nie tylko na technikę, ale i wzmocnienie miłości do siebie, obudzenie swojej wewnętrznej bogini oraz pokazanie, że women empowerment to nie tylko puste hasło. Kiedy nie uczy, podróżuje po świecie wciąż kształcąc się u największych światowych choreografów - m.in. u Jojo Gomez, Aliya Janell, Nicole Kirkland, Kiira Harper, Brinn Nicole, Cisco Ruelas, Keone i Mariel Madrid, Real Action Pantsula i wielu innych. Instagram: https://instagram.com/manuelafrowless?igshid=YmMyMTA2M2Y= Facebook: https://www.facebook.com/manuelamarsalcabitango YouTube: https://www.youtube.com/@manuelafrowless +++ International dance instructor, choreographer and advertising actress from Angola and Poland, for a decade she has been teaching at the largest festivals and dance workshops around the world - USA, Australia, Portugal, Italy, France, Finland and many others. Organiser of African Street Dance Workshop and founder of Afrowless. One of the precursors of African dance styles in Poland. Semi-finalist and one of the choreographers of the semi-final show in the "Got Talent" program together with the Mulemba group. She regularly collaborates with the biggest artists and brands around the world. She has toured with Blaya during Meo Sudoeste in Portugal and Young Leosia in Poland, created choreography and appeared in music videos of, among others, Mallu Magalhães, Kaysha, Djodje, Kady, Pupilos do Kuduro, SwckerBoyz, F.A. Musiq, Lua Preta; projects and live performances with Brazza Fit in Portugal, in Poland with Patricia Kazadi, during TVN's New Year's Eve and countless TV spots and advertising campaigns for, among others, RTP África, Air Wick, Galaxy UK, 7 Days & Molto, Intermarché Portugal, Eobuwie, Sumol, TTV, as well as an appearance in the TVP1 series "Osiecka". During her classes, Manuela creates a safe space for development for every person. She puts emphasis not only on technique, but also on strengthening self-love, awakening your inner goddess and showing that women empowerment is not just an empty slogan. When she is not teaching, she travels around the world, continuing his education with the world's greatest choreographers, including: Jojo Gomez, Aliya Janell, Nicole Kirkland, Kiira Harper, Brinn Nicole, Cisco Ruelas, Keone and Mariel Madrid, Real Action Pantsula and many others. Instagram: https://instagram.com/manuelafrowless?igshid=YmMyMTA2M2Y= Facebook: https://www.facebook.com/manuelamarsalcabitango YouTube: https://www.youtube.com/@manuelafrowless

Miejsce warsztatów

 • Park Rekreacyjno Sportowy FairPlayce
  61-607 Poznań
  ul. Bożydara 10

Weź udział w warsztatach, zapisz się już teraz

Liczba miejsca ograniczona, pod uwagę brana jest kolejność zapisów

Miejsce warsztatów

Park Rekreacyjno Sportowy FairPlayce
ul. Bożydara 10
61-607 Poznań

Termin warsztatów

od 17.08.2024 (sobota)
do 23.08.2024 (piątek)

Kontakt

Telefon:
691729190
Email:
kontakt@dancingpoznan.pl