Piotr Pi

Pedagog prowadzący warsztaty
Piotr Pi

Piotr Pi

Pierwsze taneczne kroki stawiał w 2008 roku w Poznańskim klubie Fresh. Swoją przygodę z tańcem rozpoczął doskonaląc swoje umiejętności w Hip Hopie i Lockingu, lecz po paru latach zdecydował się na pierwszy z tych dwóch. Jeden z głównych prekursorów, którzy wprowadzili na scenę street dance’ową w Polsce nowe nurty muzyczne, taneczne i stylistyczne do hip hop dance. Swój taniec opiera głównie na stylu, kreatywności i charakterze, które wypracowuje godzinami na jamach, zawodach i treningach. Wielokrotny reprezentant Polski na zawodach za granicą oraz organizator różnych wydarzeń tanecznych na terenie całego kraju. Sędziuje regularnie zawody w Polsce i za granicą, m. in. Tancbuda Challenge, World Of Dance, Wirująca Strefa, Street Meet, Make Noise Battle (Ukraine), Hip Hop Phingstcamp (Germany), Urban Styles, Rytm Ulicy. Na co dzień w Poznaniu Piotr prowadzi stacjonarne zajęcia w Point Dance Studio, Rampa Dance Studio, Born To Dance, Flow Station Studio i Boho Dance Studio. Reklamy, teledyski, projekty : tancerz na koncertach Amfisbeny na Openerze i Orange Warsaw Festival Teledysk Young Leosia - Szklanki Zaproszenie na Traktat Pokoleń jako najmłodszy reprezentant Old Generation Jedyny zaproszony Polak na Fair Play Dance Battle to beatbox Jego osiągnięcia to m. in.: Badvibes battle 2024 (Bangkok) - 2 miejsce Hip Hop Factor 2024 (Paryż) - 1 miejsce World Of Dance Poland 2023 - 1 miejsce Wirująca Strefa 2023 - 1 miejsce World of Dance Poland 2022 - top 4 Red Bull Bc One Cypher 2021 - 2 miejsce Rytm Ulicy 2021 - 1 miejsce Pop City (London) 2020 - top 8 Facebook: https://www.facebook.com/Pitorek Instagram: https://www.instagram.com/pitoreeek?igsh=MTZ0bW4xNGxoNXhoNA%3D%3D +++ He took his first dance steps in 2008 in the Fresh club in Poznań. He started his adventure with dancing by improving his skills in Hip Hop and Locking, but after a few years he decided to choose the first of the two. One of the main precursors who introduced new musical, dance and stylistic trends in hip hop dance to the street dance scene in Poland. His dancing is based mainly on style, creativity and character, which he develops for hours at jams, competitions and training. He has represented Poland many times in competitions abroad and organised various dance events throughout the country. He regularly judges competitions in Poland and abroad, including: Tancbuda Challenge, World Of Dance, Wirująca Strefa, Street Meet, Make Noise Battle (Ukraine), Hip Hop Phingstcamp (Germany), Urban Styles, Rytm Ulicy. On a daily basis in Poznań, Piotr gives classes at Point Dance Studio, Rampa Dance Studio, Born To Dance, Flow Station Studio and Boho Dance Studio. Advertisements, music videos, projects: dancer at Amfisbena concerts at Opener and Orange Warsaw Festival Young Leosia music video - Szklanki Invitation to the Treaty of Generations as the youngest representative of the Old Generation The only Pole invited to Fair Play Dance Battle to beatbox His achievements include: Badvibes battle 2024 (Bangkok) - 2nd place Hip Hop Factor 2024 (Paris) - 1st place World Of Dance Poland 2023 - 1st place Wirująca Strefa 2023 - 1st place World of Dance Poland 2022 - top 4 Red Bull Bc One Cypher 2021 - 2nd place Rytm Ulicy 2021 - 1st place Pop City (London) 2020 - top 8 Facebook: https://www.facebook.com/Pitorek Instagram: https://www.instagram.com/pitoreeek?igsh=MTZ0bW4xNGxoNXhoNA%3D%3D

Zajęcia, które prowadzi

Weź udział w warsztatach, zapisz się już teraz

Liczba miejsca ograniczona, pod uwagę brana jest kolejność zapisów

Miejsce warsztatów

Park Rekreacyjno Sportowy FairPlayce
ul. Bożydara 10
61-607 Poznań

Termin warsztatów

od 17.08.2024 (sobota)
do 23.08.2024 (piątek)

Kontakt

Telefon:
691729190
Email:
kontakt@dancingpoznan.pl