Maria Dobrowolska

Pedagog prowadzący warsztaty
Maria Dobrowolska

Maria Dobrowolska

Od 2012r. tworzy nieustannie społeczność Bachatową w Poznaniu, motywując i rozkochując ją w tańcu. Od 2013 roku instruktorka Bachaty w parach (głównie sensual, urban & fusion), Sensual Impro oraz Bachaty Ladies (technika, styling, choreo) i Women Movement. Studentka Choreoterapii i terapii tańcem, współorganizatorka lokalnych bachatowych praktisów i imprez oraz wydarzeń warsztatowych, choreograf autorskich tanecznych video projektów w parach oraz solo. Od 2020 ambasadorka Women Movement by Gatica, leaderka międzynarodowego projektu WM Team Poland. Od 2023 trenerka międzynarodowego teamu Bachata Ladies by Gero & Migle Project Worldwide. Z tymi zespołami wystąpiła na scenach festiwali za granicą (Amsterdam, Madryt, Praga). Zwyciężczyni konkursu Gatica Challenge 2023. Od 2024 kapitan międzynarodowego projektu Rithiki Poojary RI Bachata Ladies Team, z którym czeka ją międzynarodowe tournée w przyszłym sezonie. Nauczała również na festiwalach polskich i międzynarodowych (m.in. Bailame w Krakowie, WTFB w Gdańsku, Feel the Salsa, Adam Bachata Festival czy Hamburg Bachata Festival) oraz dwukrotnie współprowadziła Sensual Team z choreografiami Kiko & Christina. Wśród kobiet promuje na zajęciach filozofię Women Movement, poprzez prowadzenie zajęć regularnych w różnych jego odsłonach (WM Sexy Sensual, Lyrical & Urban Flow), dając tancerkom szersze pole do swojej interpretacji w choreografiach i mieszania stylów w improwizacjach solo. Na zajęciach dba zarówno o dobrą atmosferą, przyjemność, integrację i wzajemną motywację, jak i o solidną bazę techniczną, na której można rozwijać się, nie porównując się do innych, a jedynie stawać się lepszą wersją siebie. Dba o otwieranie się, pomaga wychodzić ze strefy komfortu, by można wejść na wyższy level. Na zajęciach solo, pilnuje podopieczne, by inspirowały się krokami i odnajdywały swoje interpretacje, a nie tylko odtwarzały i kopiowały instruktorkę. Stara się przełamać wszystkie kobiety do zostawiania kompleksów za drzwiami i wchodzenia na parkiet dziarskim i kokieteryjnym krokiem. Ostatnie lata poświęciła na nauczanie i współtworzenie szkoły Ritmo Dance Studio, obecnie uczy głównie w Poznaniu w Chicago Dance Studio, Positiva Dance Studio, Bestime, Salsa Siempre, oraz w Pile w Iskra Dance Studio. Kiedy akurat nie tańczy, jest cukierniczką w różowej kawiarni, wymyśla ciacha, robi torty okolicznościowe, słodkie boxy i rysuje kotki na cappuccino (latte art). Uwielbia szybko zwiedzać świat, kocha kociaki, Paryż, fiolet, lego brokat, herbatę, malowanki i… makao :) Instagram: https://www.instagram.com/bachata_mari?igsh=dXljN3NhMXkwZngz Video: https://www.instagram.com/reel/C6MYPsqqia6/?igsh=MTY5ZTB6Nmc0Nmxwag== https://www.instagram.com/reel/C3s_lSkIGL5/?igsh=MXFtdGVtbW0xNWx3Zw== +++ Since 2012 she has been constantly creating the Bachata community in Poznań, motivating and making everyone fall in love with dancing. Since 2013, she has been an instructor of Bachata in pairs (mainly sensual, urban & fusion), Sensual Impro and Bachata Ladies (technique, styling, choreo) and Women Movement. Student of Choreotherapy and dance therapy, co-organiser of local bachata practices, events and workshops, choreographer of original dance video projects in pairs and solo. Since 2020, ambassador of Women Movement by Gatica, leader of the international WM Team Poland project. Since 2023, coach of the international team Bachata Ladies by Gero & Migle Project Worldwide. She has performed with these bands on festival stages abroad (Amsterdam, Madrid, Prague). Winner of the Gatica Challenge 2023 competition. Since 2024, she has been the captain of Rithika Poojara's international project RI Bachata Ladies Team, with which she will go on an international tour next season. She has also taught at Polish and international festivals (including Bailame in Krakow, WTFB in Gdańsk, Feel the Salsa, Adam Bachata Festival and Hamburg Bachata Festival) and twice co-led Sensual Team with choreographies by Kiko & Christina. Among women, she promotes the Women Movement philosophy by conducting regular classes in its various versions (WM Sexy Sensual, Lyrical & Urban Flow), giving dancers a wider scope for their interpretation in choreographies and mixing styles in solo improvisations. During her classes, she cares about a good atmosphere, pleasure, integration and mutual motivation, as well as a solid technical base on which you can develop without comparing yourself to others, but only become a better version of yourself. She will help you open up and get out of your comfort zone to reach a higher level. During solo classes, she makes sure that the students are inspired by the steps and find their own interpretations, and not just copy the instructor. She tries to convince all women to leave their complexes at the door and enter the dance floor with a bold and flirtatious step. She has devoted recent years to teaching and co-creating the Ritmo Dance Studio school, currently teaching mainly in Poznań at Chicago Dance Studio, Positiva Dance Studio, Bestime, Salsa Siempre, and in Piła at Iskra Dance Studio. When she is not dancing, she is a pastry chef in a pink cafe, invents cakes, makes special occasion cakes, sweet boxes and draws cats on cappuccino (latte art). She loves to explore the world quickly, loves kittens, Paris, the colour purple, Lego glitter, tea, coloring books and... Macau card game :) Instagram: https://www.instagram.com/bachata_mari?igsh=dXljN3NhMXkwZngz Video: https://www.instagram.com/reel/C6MYPsqqia6/?igsh=MTY5ZTB6Nmc0Nmxwag== https://www.instagram.com/reel/C3s_lSkIGL5/?igsh=MXFtdGVtbW0xNWx3Zw==

Zajęcia, które prowadzi

Weź udział w warsztatach, zapisz się już teraz

Liczba miejsca ograniczona, pod uwagę brana jest kolejność zapisów

Miejsce warsztatów

Park Rekreacyjno Sportowy FairPlayce
ul. Bożydara 10
61-607 Poznań

Termin warsztatów

od 17.08.2024 (sobota)
do 23.08.2024 (piątek)

Kontakt

Telefon:
691729190
Email:
kontakt@dancingpoznan.pl