Andrzej Adamczak

Pedagog prowadzący warsztaty
Andrzej Adamczak

Andrzej Adamczak

Ukończył Państwową Szkołę Baletową w Poznaniu i pedagogikę baletu na Wydziale Edukacji Artystycznej Akademii Muzycznej w Warszawie. Był solistą baletu Teatru Wielkiego w Poznaniu oraz Teatru DNA przy Operze Szczecińskiej. W 2001 roku związał się z Polskim Teatrem Tańca, w którym przez ponad piętnaście lat był pierwszym solistą. Tańczył w repertuarze klasycznym, neoklasycznym i charakterystycznym („Giselle”, „Szecherezada”, „Ognisty ptak”, „Popołudnie Fauna” itd.). Wybrał jednak taniec współczesny, w którym realizuje się, jako wykonawca i choreograf. W Polskim Teatrze Tańca tańczył m.in. w repertuarze prof. Ewy Wycichowskiej, Ohada Naharina, Yossi Berga, Jacka Przybyłowicza, Istvana Yuho-Putto, Thierry Vergera, Nadara Rosano, Jo Stromgrena. Jako pedagog i choreograf współpracuje z Ogólnokształcącą Szkołą Baletową w Warszawie. Zrealizował wiele spektakli dla Atelier Polskiego Teatru Tańca ale również w 2013 roku spektakl „Volta” do muzyki Ivo Borkowicza, w ramach programu ogłoszonego przez Instytut Muzyki i Tańca. +++ He graduated from the State Ballet School in Poznań and ballet pedagogy at the Faculty of Artistic Education of the Academy of Music in Warsaw. He was a soloist of the ballet of Teatr Wielki in Poznań and the DNA Theater at the Szczecin Opera. In 2001, he joined the Polish Dance Theater, where he was the first soloist for over fifteen years. He danced in classical, neoclassical and character repertoire ("Giselle", "Scheherazade", "The Firebird", "Afternoon of a Faun", etc.). However, he chose contemporary dance, in which he realises himself as a performer and choreographer. At the Polish Dance Theater he danced, among others: in the repertoire of prof. Ewa Wycichowska, Ohad Naharin, Yossi Berg, Jacek Przybyłowicz, Istvan Yuho-Putto, Thierry Verger, Nadar Rosano, Jo Stromgren. As a teacher and choreographer, he cooperates with the General Ballet School in Warsaw. He has produced many performances for the Atelier of the Polish Dance Theater, but also in 2013, the performance "Volta" to the music of Ivo Borkowicz, as part of the program announced by the Institute of Music and Dance. Instagram: https://www.instagram.com/andrzej__adamczak?igsh=MXNydzB1bDdnbnZt

Zajęcia, które prowadzi

Weź udział w warsztatach, zapisz się już teraz

Liczba miejsca ograniczona, pod uwagę brana jest kolejność zapisów

Miejsce warsztatów

Park Rekreacyjno Sportowy FairPlayce
ul. Bożydara 10
61-607 Poznań

Termin warsztatów

od 17.08.2024 (sobota)
do 23.08.2024 (piątek)

Kontakt

Telefon:
691729190
Email:
kontakt@dancingpoznan.pl