CENNIK

Cennik Warsztatów DANCING fairPlayce POZNAŃ

Cennik Warsztatów DANCING fairPlayce POZNAŃ

 1. Cennik:
  • Jeden warsztat to 7 zajęć po 75 min począwszy od 19.08.2023 do 25.08.2023.
  • Koszt jednego warsztatu to: 390 zł.
   Przy wyborze drugiego cena maleje i wynosi:  350 zł.
   Trzeci warsztat  310 zł i każdy kolejny  310 zł.
  • Obowiązują zniżki dla uczniów szkół tańca (Fouette, Szkoła baletowa Anny Niedźwiedź, Szkoła Tańca Skillart, Centrum Pilates i Tańca Pendulum, Szkoła Tańca Metrum, ART OF MOVE - Dance studio, Jazz DanceStudio- Anna Beker, Rampa Dance Studio, Point Dance Studio, STW, Born to Dance , Studio Tańca Cat Clan) i Państwowej Szkoły Baletowej oraz studentów kierunków "Taniec" , do 26 roku życia - 310 zł za każdy warsztat.
  • Zajęcia rozpoczynają się 19 sierpnia (sobota) od godz.08:30 i kończą 25 sierpnia (piątek) o godz. 20:15.
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ani nie sprawuje opieki nad osobami niepełnoletnimi. Udział w warsztatach osób niepełnoletnich tylko za pisemną zgodą i odpowiedzialnością opiekunów prawnych dziecka.
  • Każdy korzystający ze zniżki będzie zoobowiązany , podczas rejestracji w dniu rozpoczęcia warsztatów,do okazania odpowiedniego dokumentu ( legitymacji) świadczącego o uczęszczaniu do w/w szkół. 
 2. Opłaty za wybrane kursy należy uiścić na dwa sposoby:
  1. w całości w ciągu 3 dni od dnia dokonania rezerwacji udziału w warsztacie/tach.
  2. w dwóch ratach po 50% *
   I rata w ciągu 3 dni od dnia dokonania rezerwacji.
   II rata do dnia 03.08.2023.

   * W przypadku dokonania rezerwacji po 01.08. opłaty przyjmowane będą wyłącznie w całości.
   Uczestnicy zapisujący się przez internet mają obowiązek w ciągu 3 dni od daty samodzielnego wpisania się na listę przesłać pierwszą ratę należności za wybrane warsztaty. Jeśli w tym czasie pierwsza rata należności nie wpłynie wówczas zgłoszenie będzie anulowane i nastąpi skreślenie z listy uczestników.
 3. W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko oraz numer rezerwacji.
 4. Rezygnacje:
  I. Rezygnacji należy dokonywać tylko i wyłącznie pisemnie na adres e-mail: kontakt@dancingpoznan.pl
  II. Z tytułu rezygnacji osób, które uiściły opłatę organizator: III. Zwrotów kosztów, z tytułu rezygnacji, dokonujemy po zakończeniu warsztaów.
  IV. Inne przypadki rozpatrywane będą indywidualnie.
  1. Zwraca 100% opłaty za warsztaty minus koszty przelewu, w przypadku gdy rezygnacja nastąpiła do dnia 01.08.2023.
  2. Zwraca 50% opłaty za warsztaty minus koszty przelewu, w przypadku gdy rezygnacja nastąpiła między 02.08.2023-09.08.2023 (włącznie).
  3. Nie zwraca wpłaty w przypadku rezygnacji z warsztatów w dniu 09.08.2023 i później.
  4. Nie zwraca wpłaty w przypadku nie zgłoszenia rezygnacji.

Weź udział w warsztatach, zapisz się już teraz

Liczba miejsca ograniczona, pod uwagę brana jest kolejność zapisów

Miejsce warsztatów

Park Rekreacyjno Sportowy FairPlayce
ul. Bożydara 10
61-607 Poznań

Termin warsztatów

od 19.08.2023 (sobota)
do 25.08.2023 (piątek)

Kontakt

Telefon:
691729190
Email:
kontakt@dancingpoznan.pl